stickyimage

Polskie Forum Płatności Zbliżeniowych i NFC 2012 już 27 września!

Czytaj więcej
http://www.nfcidea.pl/wp-content/uploads/2017/03/cryptotech-banner.jpghttp://www.nfcidea.pl/wp-content/uploads/2017/03/cryptotech-banner.jpghttp://www.nfcidea.pl/wp-content/uploads/2017/03/cryptotech-banner.jpghttp://www.nfcidea.pl/wp-content/uploads/2017/03/cryptotech-banner.jpghttp://www.nfcidea.pl/wp-content/uploads/2017/03/cryptotech-banner.jpg

TSM

TSM czyli Trusted System Manager to niezbędne ogniwo w ekosystemie płatności zbliżeniowych. Po raz pierwszy przedstawiony przez Global System for Mobile Communication Associaciation w 2007 roku TSM jest odpowiedzią na potrzebę bezpieczeństwa płatności mobilnych oraz zarządzania dużą ilością kont indywidualnych klientów.
Trusted System Manager jest pośrednikiem pomiędzy operatorem, bankiem (bankami), innymi dostawcami usług związanych z NFC i klientem. Jego rolą jest pozostanie neutralnym dostawcą usług, który zapewnia jak najszersze i najlepsze wykorzystanie NFC w telefonie.

Podstawowe funkcje TSM:
• Zapewnienie łączności pomiędzy operatorem sieci komórkowej, usługodawcą i klientem
• Zapewnienie bezpieczeństwa danych
• Zarządzanie aplikacjami i kartami
• Personalizacja chipów
• Aktywacja/dezaktywacja usług NFC
• Aktualizacja interfejsu użytkownika
• Zarządzanie baza danych klientów NFC

Dlaczego rola TSM jest taka ważna w systemie płatności zbliżeniowych?
Z punktu widzenia operatorów, banków i przedsiębiorców nie muszą oni tworzyć infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ochrony płatnościom zbliżeniowym i innym usługom związanym z NFC. Transakcje z wykorzystaniem bezdotykowych transakcji wymagają innego, bardziej bezpiecznego traktowania. TSM musi spełniać określone wymogi (jak np. PCI DSS) i otrzymać certyfikaty niezbędne do przechowywania danych i aplikacji finansowych. Trusted System Manager może zarządzać aplikacjami, które mogłyby być postrzegane jako konkurencyjne. Wymaga to zastosowania mechanizmów bezpieczeństwa i udostępniania ich osobom tylko do tego uprawnionym. TSM jako podmiot niezależny może to robić bez stwarzania możliwości konfliktu interesów.
Wszystkie usługi i przesył danych muszą odbywać się na drodze bezprzewodowej (OTA) w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę. Stwarzałoby to ogromne wyzwanie logistyczne dla dostawców usług NFC. Dzięki TSM i jego infrastrukturze IT jest to możliwe. Dzięki temu klienci mogą korzystać z możliwości jakie daje im NFC w każdym czasie i w każdym miejscu.